cà chua

Mã sản phẩm 123000000004
Mã lô
Ngày thu hoạch 04/08/2023
Hạn sử dụng
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình
Cơ sở sản xuất HTX Rau Quả Sạch Chúc Sơn
Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.
 • Công việc 1 : Giống Xem chi tiết 08-06-2022

  - Ươm giống

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

 • Công việc 2 : Làm đất Xem chi tiết 13-06-2022

  - Làm đất

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

 • Công việc 3 : Xuống giống Xem chi tiết 18-06-2022

  - Xuống giống sau khi ươm

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

 • Công việc 4 : Tưới nước Xem chi tiết 22-06-2022

  - Tưới nước

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

 • Công việc 5 : Làm cỏ Xem chi tiết 15-07-2022

  - Làm cỏ

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

 • Công việc 6 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 21-07-2022

  - Làm giàn

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

 • Công việc 7 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 31-07-2022

  - Phòng trừ bệnh

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

 • Công việc 8 : Thu hoạch Xem chi tiết 09-08-2022

  - Thu hoạch

  - Ghi chép: Hoàng Thị Hiền

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất
Diện tích
Người sản xuất
Người ghi chép Hoàng Thị Hiền
Địa chỉ Thị trấn Chúc Sơn
Cơ sở sản xuất HTX Rau Quả Sạch Chúc Sơn
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietGap
Chứng chỉ 0428/GCN-TTPT
Diện tích
Hiệu lực đến 15/12/2022
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm