Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Chương Mỹ, Hà Nội
6.9
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
6.6
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
6.5
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
6.4
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
7.7
0 Bình luận
Hiệp Hòa, Bắc Giang
8.9
0 Bình luận
Ba Vì, Bác Tôm
7.8
0 Bình luận
Đắk Song, Đắk Nông
7.4
0 Bình luận
Hương Khê, Hà Tĩnh
8.4
0 Bình luận
Hướng Hóa, Quảng Trị
6.7
0 Bình luận
Hướng Hóa, Quảng Trị
6.4
0 Bình luận
Hướng Hóa, Quảng Trị
7.6
0 Bình luận
Hiệp Hòa, Bắc Giang
8.9
0 Bình luận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
6.7
0 Bình luận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
6.8
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
7.7
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
8.5
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
7.4
0 Bình luận