Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Chương Mỹ, Hà Nội
8.8
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.7
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
6.8
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
8.8
0 Bình luận
Chương Mỹ, Hà Nội
7.9
0 Bình luận
Ninh Kiều, Cần Thơ
8.4
0 Bình luận
Mộc Châu, Sơn La
7.6
0 Bình luận
Hiệp Hòa, Bắc Giang
8.4
0 Bình luận
Ba Vì, Bác Tôm
6.8
0 Bình luận
Đắk Song, Đắk Nông
8.8
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
6.9
0 Bình luận
Kỳ Anh, Hà Tĩnh
6.6
0 Bình luận
Hương Khê, Hà Tĩnh
6.7
0 Bình luận
Hướng Hóa, Quảng Trị
6.8
0 Bình luận
Hướng Hóa, Quảng Trị
6.8
0 Bình luận
Hướng Hóa, Quảng Trị
8.8
0 Bình luận
Hiệp Hòa, Bắc Giang
8.6
0 Bình luận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
7.4
0 Bình luận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
8.5
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
6.4
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
7.7
0 Bình luận
Yên Châu, Sơn La
8.8
0 Bình luận