Măng

Mã sản phẩm 123000100183
Mã lô Lô 1
Ngày thu hoạch 16/01/2024
Hạn sử dụng 365 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình VietFarm
Cơ sở sản xuất HTX trung tâm Tân Xuân 269
HTX Trung tâm Tân Xuân 269 được thành lập tại vùng dân tốc thiểu số cảu huyện vùng cao Vân Hồ tỉnh Sơn La
 • Công việc 1 : Trang thiết bị kỹ thuật Xem chi tiết 04-04-2023

  -

  - Ghi chép:

 • Công việc 2 : Trang thiết bị kỹ thuật Xem chi tiết 05-06-2023

  -

  - Ghi chép:

 • Công việc 3 : Trang thiết bị kỹ thuật Xem chi tiết 05-06-2023

  -

  - Ghi chép:

 • Công việc 4 : Trang thiết bị kỹ thuật Xem chi tiết 01-09-2023

  -

  - Ghi chép:

 • Công việc 5 : Trang thiết bị kỹ thuật Xem chi tiết 01-11-2023

  -

  - Ghi chép:

 • Công việc 6 : Trang thiết bị kỹ thuật Xem chi tiết 25-12-2023

  -

  - Ghi chép:

 • Công việc 7 : Trang thiết bị kỹ thuật Xem chi tiết 25-12-2023

  -

  - Ghi chép:

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Lô 1
Diện tích 500 Ha
Người sản xuất HTX trung tâm Tân Xuân 269
Người ghi chép
Địa chỉ Xã Tân Xuân huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La
Cơ sở sản xuất HTX trung tâm Tân Xuân 269
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn VietFarm
Chứng chỉ VFIA 26.0023
Diện tích
Hiệu lực đến 19/10/2024
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm